Vu+
 1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

MerlinMusicPlayer skin dla BH

Discussion in 'Vu+ Pluginy, narzędzia, listy kanałów & skiny' started by wichurek, Feb 3, 2018.

 1. wichurek

  wichurek Vu+ Newbie

  Messages:
  26
  Witam
  Skin do bh 3....5 default.
  Jak komuś się chce to zacząłem skin do MMP, jakiś pomysł na skończenie?
  Można skorzystać z biblioteki gs i dodać gstreamer-0.10/libgstlibvisual.so zrobić wizualizacje ?
  Ktoś próbował?

  Code:
  <!--MerlinMusicPlayer-->
  <screen name="MerlinMusicPlayerScreen" position="center,100" size="1840,880" title="Merlin Music Player">
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/epg.png" position="1570,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/ok.png" position="1335,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <widget name="coverArt" pixmap="skin_default/mmp/mmp_cover.png" position="1238,149" size="450,450" transparent="0" alphatest="blend" />
  <widget name="title" position="170,80" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <widget name="album" position="170,130" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <widget name="artist" position="170,180" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <widget name="genre" position="170,230" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <widget name="nextTitle" position="170,280" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <eLabel font="Regular; 32" halign="left" position="1405,825" size="200,40" text="Go to TV" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 32" halign="left" position="1640,825" size="200,40" text="Lyrics" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,80" size="200,40" text="Title:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,130" size="200,40" text="Album:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,180" size="200,40" text="Artist:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,230" size="200,40" text="Genre:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,280" size="200,40" text="Next:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="920,0" size="3,805" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,527" size="870,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="1812,530" size="3,250" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,780" size="870,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,530" size="3,250" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <ePixmap position="1094,760" size="543,7" zPosition="1" pixmap="skin_default/mmp/mpbb.png" transparent="0" backgroundColor="#00000000" alphatest="blend" />
  <widget position="1094,760" size="543,7" borderColor="foreground" borderWidth="0" pixmap="skin_default/mmp/mpb.png" render="Progress" source="session.CurrentService" transparent="0" backgroundColor="#323232" zPosition="9">
  <convert type="ServicePosition">Position</convert>
  </widget>
  <widget font="Regular; 32" foregroundColor="loko" halign="center" valign="left" position="15,15" size="870,38" render="Label" source="global.CurrentTime" transparent="0" backgroundColor="#00000000" zPosition="1">
  <convert type="ClockToText">Format: %A %d.%m.%Y %H:%M:%S</convert>
  </widget>
  <eLabel position="15,12" size="873,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="885,15" size="3,41" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="15,53" size="873,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="15,15" size="3,41" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="1110,720" size="198,28" zPosition="1" font="Regular;26" halign="left" transparent="1" >
  <convert type="ServicePosition">Position,ShowHours</convert>
  </widget>
  <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="1550,720" size="116,28" zPosition="1" font="Regular;26" halign="left" transparent="1" >
  <convert type="ServicePosition">Length,ShowHours</convert>
  </widget>
  <widget name="dvrStatus" position="1238,580" size="250,115" pixmaps="skin_default/mmp/dvr_pl.png,skin_default/mmp/dvr_pau.png" transparent="0" backgroundColor="#00000000" alphatest="blend" zPosition="1" />
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerSetup" position="center,100" size="1840,880" title="Configuration" >
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="config" position="25,25" size="1790,600" font="Regular;30" scrollbarMode="showOnDemand" />
  </screen>
  <screen name="SelectPath" position="center,100" size="900,880" title="Select path">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="target" position="20,60" size="540,22" valign="center" font="Regular;22" />
  <widget name="filelist" position="20,100" zPosition="1" size="900,820" scrollbarMode="showOnDemand"/>
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerFileList" position="center,100" size="900,880" title="File List">
  <widget name="headertext" position="20,40" zPosition="1" size="820,40" font="Regular;28" transparent="1" />
  <widget name="list" position="20,100" zPosition="2" size="820,710" scrollbarMode="showOnDemand" transparent="0" />        
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerSongList" position="center,100" size="900,880" title="Song list">
  <widget name="list" position="20,100" zPosition="2" size="820,708" font="Regular;28" scrollbarMode="showOnDemand" transparent="0" />
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerLyrics" position="center,100" size="900,880" title="Merlin Music Player Lyrics">
  <widget name="headertext" position="178,145" zPosition="1" size="820,23" font="Regular;20" transparent="1" />
  <widget name="resulttext" position="178,172" zPosition="1" size="820,20" font="Regular;16" transparent="1" />
  <widget name="lyric_text" position="178,222" zPosition="2" size="820,350" font="Regular;18" transparent="0" />
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerScreenSaver" position="0,0" size="1920,1080" backgroundColor="transparent" flags="wfNoBorder" title="MerlinMusicPlayerScreenSaver">
  <widget name="coverArt" pixmap="skin_default/mmp/mmp_cover.png" position="695,255" size="250,250" transparent="1" alphatest="on" />
  <widget name="display" position="300,900" size="1280,100" zPosition="1" transparent="1" font="Regular; 28" foregroundColor="foreground" backgroundColor="background" halign="center" />
  </screen>
  <screen backgroundColor="transparent" flags="wfNoBorder" position="0,0" size="%d,%d" title="MerlinMusicPlayerTV">
  <widget backgroundColor="transparent" name="video" position="0,0" size="%d,%d" zPosition="1"/>
  <widget name="coverArt" pixmap="skin_default/mmp/no-cover.png" position="%d,%d" size="100,100" transparent="1" alphatest="blend" zPosition="2" />
  <widget name="display" position="%d,%d" size="%d,24" zPosition="2" backgroundColor="#33000000" font="Regular;20" foregroundColor="info" />    
  </screen>
  <screen name="iDreamMerlin" position="center,100" size="1840,880" title="iDream">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/yellow48x48.png" position="640,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/blue48x48.png" position="970,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_yellow" render="Label" position="705,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_blue" render="Label" position="1030,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="headertext" position="178,149" zPosition="1" size="900,23" font="Regular;20" transparent="1" foregroundColor="#fcc000" backgroundColor="#00000000"/>
  <widget name="list" position="178,182" zPosition="2" size="940,350" scrollbarMode="showOnDemand" transparent="0" backgroundColor="#00000000"/>
  </screen>  
  <screen name="iDreamAddToDatabase" position="center,100" size="1840,880" title="Add music files to iDream database">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/yellow48x48.png" position="640,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/blue48x48.png" position="970,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget name="output" position="10,10" size="540,300" valign="center" halign="center" font="Regular;22" />
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerLCDScreen" position="0,0" size="132,64" title="Screen">
  <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="4,0" size="132,12" valign="top" font="Regular;10" halign="center">
  <convert type="ServicePosition">Position,ShowHours</convert>
  </widget>
  <widget name="text1" position="4,14" size="132,35" halign="center" valign="top" font="Regular;14"/>
  <widget name="text4" position="4,51" size="132,12" halign="center" valign="top" font="Regular;10"/>
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerLCDScreenText" position="0,0" size="132,64" title="Screen">
  <widget name="text3" position="4,0" size="132,14" font="Regular;10"/>
  <widget name="text1" position="4,14" size="132,35" font="Regular;14"/>
  <widget name="text4" position="4,49" size="132,14" font="Regular;10"/>
  </screen>
   

  Attached Files:

  • mmp.tar
   File size:
   38.5 KB
   Views:
   0
  szuntti likes this.
 2. bogdanm

  bogdanm Moderator

  Messages:
  1,906
  Raczej nikt nie próbował ale pomysł fajny może cos więcej napiszesz
   

Share This Page