Joining Bits Shop
 1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

MerlinMusicPlayer skin dla BH

Discussion in 'Vu+ Pluginy, narzędzia, listy kanałów & skiny' started by wichurek, Feb 3, 2018.

 1. wichurek

  wichurek Vu+ Newbie

  Messages:
  26
  Witam
  Skin do bh 3....5 default.
  Jak komuś się chce to zacząłem skin do MMP, jakiś pomysł na skończenie?
  Można skorzystać z biblioteki gs i dodać gstreamer-0.10/libgstlibvisual.so zrobić wizualizacje ?
  Ktoś próbował?

  Code:
  <!--MerlinMusicPlayer-->
  <screen name="MerlinMusicPlayerScreen" position="center,100" size="1840,880" title="Merlin Music Player">
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/epg.png" position="1570,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/ok.png" position="1335,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <widget name="coverArt" pixmap="skin_default/mmp/mmp_cover.png" position="1238,149" size="450,450" transparent="0" alphatest="blend" />
  <widget name="title" position="170,80" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <widget name="album" position="170,130" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <widget name="artist" position="170,180" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <widget name="genre" position="170,230" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <widget name="nextTitle" position="170,280" size="600,38" zPosition="1" transparent="1" font="Regular;32" />
  <eLabel font="Regular; 32" halign="left" position="1405,825" size="200,40" text="Go to TV" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 32" halign="left" position="1640,825" size="200,40" text="Lyrics" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,80" size="200,40" text="Title:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,130" size="200,40" text="Album:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,180" size="200,40" text="Artist:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,230" size="200,40" text="Genre:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel font="Regular; 26" foregroundColor="info" halign="left" position="20,280" size="200,40" text="Next:" transparent="1" noWrap="1" zPosition="5" />
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="920,0" size="3,805" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,527" size="870,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="1812,530" size="3,250" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,780" size="870,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,530" size="3,250" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <ePixmap position="1094,760" size="543,7" zPosition="1" pixmap="skin_default/mmp/mpbb.png" transparent="0" backgroundColor="#00000000" alphatest="blend" />
  <widget position="1094,760" size="543,7" borderColor="foreground" borderWidth="0" pixmap="skin_default/mmp/mpb.png" render="Progress" source="session.CurrentService" transparent="0" backgroundColor="#323232" zPosition="9">
  <convert type="ServicePosition">Position</convert>
  </widget>
  <widget font="Regular; 32" foregroundColor="loko" halign="center" valign="left" position="15,15" size="870,38" render="Label" source="global.CurrentTime" transparent="0" backgroundColor="#00000000" zPosition="1">
  <convert type="ClockToText">Format: %A %d.%m.%Y %H:%M:%S</convert>
  </widget>
  <eLabel position="15,12" size="873,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="885,15" size="3,41" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="15,53" size="873,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="15,15" size="3,41" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="1110,720" size="198,28" zPosition="1" font="Regular;26" halign="left" transparent="1" >
  <convert type="ServicePosition">Position,ShowHours</convert>
  </widget>
  <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="1550,720" size="116,28" zPosition="1" font="Regular;26" halign="left" transparent="1" >
  <convert type="ServicePosition">Length,ShowHours</convert>
  </widget>
  <widget name="dvrStatus" position="1238,580" size="250,115" pixmaps="skin_default/mmp/dvr_pl.png,skin_default/mmp/dvr_pau.png" transparent="0" backgroundColor="#00000000" alphatest="blend" zPosition="1" />
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerSetup" position="center,100" size="1840,880" title="Configuration" >
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="config" position="25,25" size="1790,600" font="Regular;30" scrollbarMode="showOnDemand" />
  </screen>
  <screen name="SelectPath" position="center,100" size="900,880" title="Select path">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="target" position="20,60" size="540,22" valign="center" font="Regular;22" />
  <widget name="filelist" position="20,100" zPosition="1" size="900,820" scrollbarMode="showOnDemand"/>
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerFileList" position="center,100" size="900,880" title="File List">
  <widget name="headertext" position="20,40" zPosition="1" size="820,40" font="Regular;28" transparent="1" />
  <widget name="list" position="20,100" zPosition="2" size="820,710" scrollbarMode="showOnDemand" transparent="0" />        
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerSongList" position="center,100" size="900,880" title="Song list">
  <widget name="list" position="20,100" zPosition="2" size="820,708" font="Regular;28" scrollbarMode="showOnDemand" transparent="0" />
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerLyrics" position="center,100" size="900,880" title="Merlin Music Player Lyrics">
  <widget name="headertext" position="178,145" zPosition="1" size="820,23" font="Regular;20" transparent="1" />
  <widget name="resulttext" position="178,172" zPosition="1" size="820,20" font="Regular;16" transparent="1" />
  <widget name="lyric_text" position="178,222" zPosition="2" size="820,350" font="Regular;18" transparent="0" />
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerScreenSaver" position="0,0" size="1920,1080" backgroundColor="transparent" flags="wfNoBorder" title="MerlinMusicPlayerScreenSaver">
  <widget name="coverArt" pixmap="skin_default/mmp/mmp_cover.png" position="695,255" size="250,250" transparent="1" alphatest="on" />
  <widget name="display" position="300,900" size="1280,100" zPosition="1" transparent="1" font="Regular; 28" foregroundColor="foreground" backgroundColor="background" halign="center" />
  </screen>
  <screen backgroundColor="transparent" flags="wfNoBorder" position="0,0" size="%d,%d" title="MerlinMusicPlayerTV">
  <widget backgroundColor="transparent" name="video" position="0,0" size="%d,%d" zPosition="1"/>
  <widget name="coverArt" pixmap="skin_default/mmp/no-cover.png" position="%d,%d" size="100,100" transparent="1" alphatest="blend" zPosition="2" />
  <widget name="display" position="%d,%d" size="%d,24" zPosition="2" backgroundColor="#33000000" font="Regular;20" foregroundColor="info" />    
  </screen>
  <screen name="iDreamMerlin" position="center,100" size="1840,880" title="iDream">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/yellow48x48.png" position="640,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/blue48x48.png" position="970,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_yellow" render="Label" position="705,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_blue" render="Label" position="1030,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="headertext" position="178,149" zPosition="1" size="900,23" font="Regular;20" transparent="1" foregroundColor="#fcc000" backgroundColor="#00000000"/>
  <widget name="list" position="178,182" zPosition="2" size="940,350" scrollbarMode="showOnDemand" transparent="0" backgroundColor="#00000000"/>
  </screen>  
  <screen name="iDreamAddToDatabase" position="center,100" size="1840,880" title="Add music files to iDream database">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/yellow48x48.png" position="640,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/blue48x48.png" position="970,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget name="output" position="10,10" size="540,300" valign="center" halign="center" font="Regular;22" />
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerLCDScreen" position="0,0" size="132,64" title="Screen">
  <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="4,0" size="132,12" valign="top" font="Regular;10" halign="center">
  <convert type="ServicePosition">Position,ShowHours</convert>
  </widget>
  <widget name="text1" position="4,14" size="132,35" halign="center" valign="top" font="Regular;14"/>
  <widget name="text4" position="4,51" size="132,12" halign="center" valign="top" font="Regular;10"/>
  </screen>
  <screen name="MerlinMusicPlayerLCDScreenText" position="0,0" size="132,64" title="Screen">
  <widget name="text3" position="4,0" size="132,14" font="Regular;10"/>
  <widget name="text1" position="4,14" size="132,35" font="Regular;14"/>
  <widget name="text4" position="4,49" size="132,14" font="Regular;10"/>
  </screen>
   

  Attached Files:

  • mmp.tar
   File size:
   38.5 KB
   Views:
   0
 2. bogdanm

  bogdanm Moderator

  Messages:
  1,799
  Raczej nikt nie próbował ale pomysł fajny może cos więcej napiszesz
   

Share This Page