Vu+
 1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Skin dostosowany do SHOUTcast

Discussion in 'Vu+ Pluginy, narzędzia, listy kanałów & skiny' started by wichurek, Aug 14, 2017.

 1. wichurek

  wichurek Vu+ Newbie

  Messages:
  26
  Jak ktoś słucha radia to się przyda oczywiście wklejamy do skin.xml


  Code:
  <screen name="SHOUTcastWidget" position="center,100" title="SHOUTcast" size="1840,880">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/yellow48x48.png" position="640,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/blue48x48.png" position="970,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap position="1600,825" size="120,35" pixmap="/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SHOUTcast/shoutcast-logo1-fs8.png" transparent="1" alphatest="on" />
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="920,0" size="3,805" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_yellow" render="Label" position="705,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_blue" render="Label" position="1030,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="headertext" position="25,25" zPosition="1" size="700,34" font="Regular;32" foregroundColor="info" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="list" position="25,80" zPosition="2" size="870,690" scrollbarMode="showOnDemand" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="station" position="945,25" zPosition="1" size="870,34" font="Regular;28" foregroundColor="info" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="statustext" position="945,690" zPosition="1" size="870,90" font="Regular;26" halign="center" valign="center" transparent="0" foregroundColor="info" backgroundColor="#00000000"/>
  <widget name="console" position="945,130" zPosition="1" size="870,25" font="Regular;18" transparent="1" backgroundColor="#00000000"/>
  <widget name="titel" position="945,75" zPosition="1" size="870,34" font="Regular;30" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="cover" zPosition="2" position="1145,193" size="420,420" alphatest="blend" />
  </screen>
  <screen name="SHOUTcastSetup" position="center,100" size="1840,880" title="SHOUTcast Setup" >
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="config" position="25,25" size="1790,600" font="Regular;30" scrollbarMode="showOnDemand" />
  </screen>
  <screen name="SHOUTcastStreamripperRecordingPath" position="center,100" size="1840,880" title="Select record path for streamripper">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget name="target" position="25,25" size="1790,600" valign="center" font="Regular;30" />
  <widget name="filelist" position="25,25" zPosition="1" size="1790,600" scrollbarMode="showOnDemand"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  </screen>
  A tu tłumaczenie

  Code:
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: \n"
  "POT-Creation-Date: \n"
  "PO-Revision-Date: \n"
  "Last-Translator: \n"
  "Language-Team: \n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "Language: pl\n"
  "X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
  
  msgid ""
  "%s\n"
  "Press OK to try again..."
  msgstr ""
  "%s\n"
  "Nacisnij OK aby spróbować ponownie..."
  
  msgid ""
  "%s\n"
  "Press green-button to try again..."
  msgstr ""
  "%s\n"
  "Naciśnij zielony przycisk i spróbuj ponownie..."
  
  msgid ">= 128 kbps"
  msgstr ">= 128 kbps"
  
  msgid ">= 192 kbps"
  msgstr ">= 192 kbps"
  
  msgid ">= 256 kbps"
  msgstr ">= 256 kbps"
  
  msgid ">= 64 kbps"
  msgstr ">= 64 kbps"
  
  msgid "Add current playing stream to favorite"
  msgstr "Dodaj stację do listy ulubionych"
  
  msgid "Add current selected genre to favorite"
  msgstr "Dodaj gatunek do ulubionych"
  
  msgid "Add current selected station to favorite"
  msgstr "Dodaj wybraną stację do listy ulubionych"
  
  msgid "Add sequence number to output file"
  msgstr "Dodaj numer sekwencji do pliku wyjściowego"
  
  msgid "All"
  msgstr "Wszystkie"
  
  msgid "Audio: %s"
  msgstr "Audio: %s"
  
  msgid "Bit rate: %s kbps"
  msgstr "Szybkość transmisji bitów: %s kbps"
  
  msgid "Cancel"
  msgstr "Anuluj"
  
  msgid "Config"
  msgstr "Konfiguracja"
  
  msgid "Coverheight:"
  msgstr "Wysokość okładki:"
  
  msgid "Coverwidth:"
  msgstr "Szerokość okładki:"
  
  msgid "Create a directory for each stream"
  msgstr "Utwórz katalog dla każdego strumienia"
  
  msgid "Do you really want to stop the recording?"
  msgstr "Czy na pewno chcesz, aby zatrzymać nagrywanie?"
  
  msgid "Enter in minutes (0 means unlimited)"
  msgstr "Wprowadź w minutach (0 = bez limitu)"
  
  msgid "Enter new name for favorite item"
  msgstr "Wpisz nową nazwę dla ulubionej stacji"
  
  msgid "Enter text to search for"
  msgstr "Wpisz tekst do wyszukania"
  
  msgid "Error downloading cover..."
  msgstr "Błąd podczas pobierania okładki...."
  
  msgid "Favorite list"
  msgstr "Lista ulubionych"
  
  msgid "Favorites"
  msgstr "Ulubione"
  
  msgid "Genres"
  msgstr "Gatunki"
  
  msgid "Getting %s"
  msgstr "Otrzymywane %s"
  
  msgid "Getting SHOUTcast genre list for %s..."
  msgstr "Pierwsza lista gatunków SHOUTcast dla %s..."
  
  msgid "Getting SHOUTcast genre list..."
  msgstr "Uzyskiwana lista gatunków SHOUTcast.."
  
  msgid ""
  "Getting streaming data from\n"
  "%s"
  msgstr ""
  "Pobieranie danych z strumieniowych z\n"
  "%s"
  
  msgid ""
  "Got 0 genres. Could be a network problem.\n"
  "Please try again..."
  msgstr ""
  "Masz '0' gatunków. Może być problem z siecią.\n"
  "Spróbuj ponownie..."
  
  msgid "Hide"
  msgstr "Ukryj"
  
  msgid "Invalid Location"
  msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
  
  msgid "No streaming data found..."
  msgstr "Nie znaleziono danych strumieniowych..."
  
  msgid "OK"
  msgstr "OK"
  
  msgid "Off"
  msgstr "Wyłącz"
  
  msgid "Only running streamings can be recorded!"
  msgstr "Tylko odtwarzane strumienie mogą być nagrywane!"
  
  msgid "Record"
  msgstr "Nagraj"
  
  msgid "Recording length"
  msgstr "Długość nagrywania"
  
  msgid "Recording location:"
  msgstr "Lokalizacja nagrania:"
  
  msgid "Recording stream station"
  msgstr "Nagrywanie strumienia stacji"
  
  msgid "Reload station list:"
  msgstr "Odśwież listę stacji:"
  
  msgid "Rip to single file, name is timestamped"
  msgstr "Zgrać do jednego pliku, nazwa jest znacznikiem czasu"
  
  msgid "SHOUTcast genre list"
  msgstr "SHOUTcast lista gatunków"
  
  msgid "SHOUTcast station list for %s"
  msgstr "Lista stacji dla SHOUTcast %s"
  
  msgid "Search"
  msgstr "Szukaj"
  
  msgid "Searching SHOUTcast for %s..."
  msgstr "Wyszukiwania dla SHOUTcast %s..."
  
  msgid "Show cover:"
  msgstr "Pokaż okładkę:"
  
  msgid "Show in extension menu:"
  msgstr "Pokaż w rozszeżonym menu:"
  
  msgid "Station: %s"
  msgstr "Stacja: %s"
  
  msgid "Stations"
  msgstr "Stacje"
  
  msgid "Stop record"
  msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
  
  msgid "Stream stopped playing, playback of stream stopped!"
  msgstr "Strumień przestał nadawać zatrzymano odtwarzanie!"
  
  msgid "Streaming rate:"
  msgstr "Szybkość strumieniowej transmisji:"
  
  msgid "Title: %s"
  msgstr "Tytuł: %s"
  
  msgid "Title: n/a"
  msgstr "Tytuł: n/a"
  
  msgid "every five minutes"
  msgstr "co pięć minut"
  
  msgid "every minute"
  msgstr "co minutę"
  
  msgid "every three minutes"
  msgstr "co trzy minuty"
  
  msgid "genre %s"
  msgstr "gatunek %s"
  
  msgid "listen to shoutcast internet-radio"
  msgstr "Słuchaj radia internetowego z Shoutcast"
  
  msgid "remove current selected favorite"
  msgstr "Usuń aktualnie wybraną listę ulubionych"
  
  msgid "rename current selected favorite"
  msgstr "Zmień nazwę wybranych ulubionych"
  
  msgid "search-criteria %s"
  msgstr "kryteria wyszukiwania %s"
  
   
 2. wichurek

  wichurek Vu+ Newbie

  Messages:
  26
  Poprawka
  Code:
  <screen name="SHOUTcastWidget" position="center,100" title="SHOUTcast" size="1840,880">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/yellow48x48.png" position="640,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/blue48x48.png" position="970,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap position="1600,825" size="120,35" pixmap="/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SHOUTcast/shoutcast-logo1-fs8.png" transparent="1" alphatest="on" />
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="920,0" size="3,805" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_yellow" render="Label" position="705,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_blue" render="Label" position="1030,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="headertext" position="25,25" zPosition="1" size="700,34" font="Regular;32" foregroundColor="info" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="list" position="25,80" zPosition="2" size="870,690" scrollbarMode="showOnDemand" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="station" position="945,25" zPosition="1" size="870,34" font="Regular;28" foregroundColor="info" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="statustext" position="945,690" zPosition="1" size="870,90" font="Regular;26" halign="center" valign="center" transparent="0" foregroundColor="info" backgroundColor="#00000000"/>
  <eLabel position="945,687" size="870,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="1812,690" size="3,90" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,780" size="870,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,690" size="3,90" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget name="console" position="945,130" zPosition="1" size="870,25" font="Regular;18" transparent="1" backgroundColor="#00000000"/>
  <widget name="titel" position="945,75" zPosition="1" size="870,34" font="Regular;30" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="cover" zPosition="2" position="1145,193" size="420,420" alphatest="blend" />
  </screen>
  <screen name="SHOUTcastSetup" position="center,100" size="1840,880" title="SHOUTcast Setup" >
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="config" position="25,25" size="1790,600" font="Regular;30" scrollbarMode="showOnDemand" />
  </screen>
  <screen name="SHOUTcastStreamripperRecordingPath" position="center,100" size="1840,880" title="Select record path for streamripper">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget name="target" position="25,25" size="1790,600" valign="center" font="Regular;30" />
  <widget name="filelist" position="25,25" zPosition="1" size="1790,600" scrollbarMode="showOnDemand"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  </screen>
   
 3. wichurek

  wichurek Vu+ Newbie

  Messages:
  26
  Final mod
  1 edytujemy i dodajemy do :/etc/enigma2/skin_user.xml

  Code:
  <screen name="SHOUTcastLCDScreen" position="0,0" size="140,32" title="SHOUTcast">
  <widget name="text1" position="center,center" size="134,18" font="VFD;20"/>
  </screen>   
  2 edytujemy i dodajemy do :/usr/share/enigma2/skin.xml

  Code:
  <screen name="SHOUTcastWidget" position="center,100" title="SHOUTcast" size="1840,880">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/yellow48x48.png" position="640,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/blue48x48.png" position="970,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/menu/menubutton.png" position="1770,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap position="1600,825" size="120,35" pixmap="/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SHOUTcast/shoutcast-logo1-fs8.png" transparent="1" alphatest="on" />
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="920,0" size="3,805" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_yellow" render="Label" position="705,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_blue" render="Label" position="1030,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="headertext" position="25,25" zPosition="1" size="700,34" font="Regular;32" foregroundColor="info" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="list" position="25,80" zPosition="2" size="870,684" font="Regular;24" scrollbarMode="showOnDemand" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="station" position="945,25" zPosition="1" size="870,34" font="Regular;28" foregroundColor="info" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="statustext" position="945,690" zPosition="1" size="870,90" font="Regular;26" halign="center" valign="center" transparent="0" foregroundColor="info" backgroundColor="#00000000"/>
  <eLabel position="945,687" size="870,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="1812,690" size="3,90" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,780" size="870,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <eLabel position="945,690" size="3,90" zPosition="1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget name="console" position="945,130" zPosition="1" size="870,25" font="Regular;18" transparent="1" backgroundColor="#00000000"/>
  <widget name="titel" position="945,75" zPosition="1" size="870,34" font="Regular;30" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="cover" zPosition="2" position="1145,193" size="420,420" alphatest="blend" />
  </screen>
  <screen name="SHOUTcastSetup" position="center,100" size="1840,880" title="SHOUTcast Setup" >
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget name="config" position="25,25" size="1790,600" font="Regular;30" scrollbarMode="showOnDemand" />
  </screen>
  <screen name="SHOUTcastStreamripperRecordingPath" position="center,100" size="1840,880" title="Select record path for streamripper">
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/red48x48.png" position="40,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <ePixmap pixmap="skin_default/buttons/green48x48.png" position="340,820" size="48,48" alphatest="blend"/>
  <eLabel position="0,805" size="1840,3" zPosition="-1" backgroundColor="#323232"/>
  <widget name="target" position="25,25" size="1790,600" valign="center" font="Regular;30" />
  <widget name="filelist" position="25,25" zPosition="1" size="1790,600" scrollbarMode="showOnDemand"/>
  <widget source="key_red" render="Label" position="105,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  <widget source="key_green" render="Label" position="405,823" size="285,48" zPosition="1" font="Regular;32" halign="left" foregroundColor="button" backgroundColor="bgmain" transparent="1"/>
  </screen>
  Tłumaczenie zamieniamy w pliku .po i kasujemy .mo /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SHOUTcast/locale/pl/LC_MESSAGES jak nie ma to tworzymy .po

  Code:
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: \n"
  "POT-Creation-Date: \n"
  "PO-Revision-Date: \n"
  "Last-Translator: \n"
  "Language-Team: \n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "Language: pl\n"
  "X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
  
  msgid ""
  "%s\n"
  "Press OK to try again..."
  msgstr ""
  "%s\n"
  "Nacisnij OK aby spróbować ponownie..."
  
  msgid ""
  "%s\n"
  "Press green-button to try again..."
  msgstr ""
  "%s\n"
  "Naciśnij zielony przycisk i spróbuj ponownie..."
  
  msgid ">= 128 kbps"
  msgstr ">= 128 kbps"
  
  msgid ">= 192 kbps"
  msgstr ">= 192 kbps"
  
  msgid ">= 256 kbps"
  msgstr ">= 256 kbps"
  
  msgid ">= 64 kbps"
  msgstr ">= 64 kbps"
  
  msgid "Add current playing stream to favorite"
  msgstr "Dodaj stację do listy ulubionych"
  
  msgid "Add current selected genre to favorite"
  msgstr "Dodaj gatunek do ulubionych"
  
  msgid "Add current selected station to favorite"
  msgstr "Dodaj wybraną stację do listy ulubionych"
  
  msgid "Add sequence number to output file"
  msgstr "Dodaj numer sekwencji do pliku wyjściowego"
  
  msgid "All"
  msgstr "Wszystkie"
  
  msgid "Audio: %s"
  msgstr "Audio: %s"
  
  msgid "Bit rate: %s kbps"
  msgstr "Szybkość transmisji bitów: %s kbps"
  
  msgid "Cancel"
  msgstr "Anuluj"
  
  msgid "Config"
  msgstr "Konfiguracja"
  
  msgid "Coverheight:"
  msgstr "Wysokość okładki:"
  
  msgid "Coverwidth:"
  msgstr "Szerokość okładki:"
  
  msgid "Create a directory for each stream"
  msgstr "Utwórz katalog dla każdego strumienia"
  
  msgid "Do you really want to stop the recording?"
  msgstr "Czy na pewno chcesz, aby zatrzymać nagrywanie?"
  
  msgid "Enter in minutes (0 means unlimited)"
  msgstr "Wprowadź w minutach (0 = bez limitu)"
  
  msgid "Enter new name for favorite item"
  msgstr "Wpisz nową nazwę dla ulubionej stacji"
  
  msgid "Enter text to search for"
  msgstr "Wpisz tekst do wyszukania"
  
  msgid "Error downloading cover..."
  msgstr "Błąd podczas pobierania okładki...."
  
  msgid "Favorite list"
  msgstr "Lista ulubionych"
  
  msgid "Favorites"
  msgstr "Ulubione"
  
  msgid "Genres"
  msgstr "Gatunki"
  
  msgid "Getting %s"
  msgstr "Otrzymywane %s"
  
  msgid "Getting SHOUTcast genre list for %s..."
  msgstr "Pierwsza lista gatunków SHOUTcast dla %s..."
  
  msgid "Getting SHOUTcast genre list..."
  msgstr "Uzyskiwana lista gatunków SHOUTcast.."
  
  msgid ""
  "Getting streaming data from\n"
  "%s"
  msgstr ""
  "Pobieranie danych z strumieniowych z\n"
  "%s"
  
  msgid ""
  "Got 0 genres. Could be a network problem.\n"
  "Please try again..."
  msgstr ""
  "Masz '0' gatunków. Może być problem z siecią.\n"
  "Spróbuj ponownie..."
  
  msgid "Hide"
  msgstr "Ukryj"
  
  msgid "Invalid Location"
  msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
  
  msgid "No streaming data found..."
  msgstr "Nie znaleziono danych strumieniowych..."
  
  msgid "OK"
  msgstr "OK"
  
  msgid "Off"
  msgstr "Wyłącz"
  
  msgid "Only running streamings can be recorded!"
  msgstr "Tylko odtwarzane strumienie mogą być nagrywane!"
  
  msgid "Record"
  msgstr "Nagraj"
  
  msgid "Recording length"
  msgstr "Długość nagrywania"
  
  msgid "Recording location:"
  msgstr "Lokalizacja nagrania:"
  
  msgid "Recording stream station"
  msgstr "Nagrywanie strumienia stacji"
  
  msgid "Reload station list:"
  msgstr "Odśwież listę stacji:"
  
  msgid "Rip to single file, name is timestamped"
  msgstr "Zgrać do jednego pliku, nazwa jest znacznikiem czasu"
  
  msgid "SHOUTcast genre list"
  msgstr "SHOUTcast lista gatunków"
  
  msgid "SHOUTcast station list for %s"
  msgstr "Lista stacji dla SHOUTcast %s"
  
  msgid "Search"
  msgstr "Szukaj"
  
  msgid "Searching SHOUTcast for %s..."
  msgstr "Wyszukiwania dla SHOUTcast %s..."
  
  msgid "Show cover:"
  msgstr "Pokaż okładkę:"
  
  msgid "Show in extension menu:"
  msgstr "Pokaż w rozszeżonym menu:"
  
  msgid "Station: %s"
  msgstr "Stacja: %s"
  
  msgid "Stations"
  msgstr "Stacje"
  
  msgid "Stop record"
  msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
  
  msgid "Stream stopped playing, playback of stream stopped!"
  msgstr "Strumień przestał nadawać zatrzymano odtwarzanie!"
  
  msgid "Streaming rate:"
  msgstr "Szybkość strumieniowej transmisji:"
  
  msgid "Title: %s"
  msgstr "Tytuł: %s"
  
  msgid "Title: n/a"
  msgstr "Tytuł: n/a"
  
  msgid "every five minutes"
  msgstr "co pięć minut"
  
  msgid "every minute"
  msgstr "co minutę"
  
  msgid "every three minutes"
  msgstr "co trzy minuty"
  
  msgid "genre %s"
  msgstr "gatunek %s"
  
  msgid "listen to shoutcast internet-radio"
  msgstr "Słuchaj radia internetowego z Shoutcast"
  
  msgid "remove current selected favorite"
  msgstr "Usuń aktualnie wybraną listę ulubionych"
  
  msgid "rename current selected favorite"
  msgstr "Zmień nazwę wybranych ulubionych"
  
  msgid "search-criteria %s"
  msgstr "kryteria wyszukiwania %s"
  
   
  Last edited: Aug 16, 2017
 4. wichurek

  wichurek Vu+ Newbie

  Messages:
  26
  UTF-8
  Code:
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: \n"
  "POT-Creation-Date: \n"
  "PO-Revision-Date: \n"
  "Last-Translator: \n"
  "Language-Team: \n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "Language: pl\n"
  "X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
  
  msgid ""
  "%s\n"
  "Press OK to try again..."
  msgstr ""
  "%s\n"
  "Nacisnij OK aby spróbować ponownie..."
  
  msgid ""
  "%s\n"
  "Press green-button to try again..."
  msgstr ""
  "%s\n"
  "Naciśnij zielony przycisk i spróbuj ponownie..."
  
  msgid ">= 128 kbps"
  msgstr ">= 128 kbps"
  
  msgid ">= 192 kbps"
  msgstr ">= 192 kbps"
  
  msgid ">= 256 kbps"
  msgstr ">= 256 kbps"
  
  msgid ">= 64 kbps"
  msgstr ">= 64 kbps"
  
  msgid "Add current playing stream to favorite"
  msgstr "Dodaj stację do listy ulubionych"
  
  msgid "Add current selected genre to favorite"
  msgstr "Dodaj gatunek do ulubionych"
  
  msgid "Add current selected station to favorite"
  msgstr "Dodaj wybraną stację do listy ulubionych"
  
  msgid "Add sequence number to output file"
  msgstr "Dodaj numer sekwencji do pliku wyjściowego"
  
  msgid "All"
  msgstr "Wszystkie"
  
  msgid "Audio: %s"
  msgstr "Audio: %s"
  
  msgid "Bit rate: %s kbps"
  msgstr "Szybkość transmisji bitów: %s kbps"
  
  msgid "Cancel"
  msgstr "Anuluj"
  
  msgid "Config"
  msgstr "Konfiguracja"
  
  msgid "Coverheight:"
  msgstr "Wysokość okładki:"
  
  msgid "Coverwidth:"
  msgstr "Szerokość okładki:"
  
  msgid "Create a directory for each stream"
  msgstr "Utwórz katalog dla każdego strumienia"
  
  msgid "Do you really want to stop the recording?"
  msgstr "Czy na pewno chcesz, aby zatrzymać nagrywanie?"
  
  msgid "Enter in minutes (0 means unlimited)"
  msgstr "Wprowadź w minutach (0 = bez limitu)"
  
  msgid "Enter new name for favorite item"
  msgstr "Wpisz nową nazwę dla ulubionej stacji"
  
  msgid "Enter text to search for"
  msgstr "Wpisz tekst do wyszukania"
  
  msgid "Error downloading cover..."
  msgstr "Błąd podczas pobierania okładki...."
  
  msgid "Favorite list"
  msgstr "Lista ulubionych"
  
  msgid "Favorites"
  msgstr "Ulubione"
  
  msgid "Genres"
  msgstr "Gatunki"
  
  msgid "Getting %s"
  msgstr "Otrzymywane %s"
  
  msgid "Getting SHOUTcast genre list for %s..."
  msgstr "Pierwsza lista gatunków SHOUTcast dla %s..."
  
  msgid "Getting SHOUTcast genre list..."
  msgstr "Uzyskiwana lista gatunków SHOUTcast.."
  
  msgid ""
  "Getting streaming data from\n"
  "%s"
  msgstr ""
  "Pobieranie danych z strumieniowych z\n"
  "%s"
  
  msgid ""
  "Got 0 genres. Could be a network problem.\n"
  "Please try again..."
  msgstr ""
  "Masz '0' gatunków. Może być problem z siecią.\n"
  "Spróbuj ponownie..."
  
  msgid "Hide"
  msgstr "Ukryj"
  
  msgid "Invalid Location"
  msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
  
  msgid "No streaming data found..."
  msgstr "Nie znaleziono danych strumieniowych..."
  
  msgid "OK"
  msgstr "OK"
  
  msgid "Off"
  msgstr "Wyłącz"
  
  msgid "Only running streamings can be recorded!"
  msgstr "Tylko odtwarzane strumienie mogą być nagrywane!"
  
  msgid "Record"
  msgstr "Nagraj"
  
  msgid "Recording length"
  msgstr "Długość nagrywania"
  
  msgid "Recording location:"
  msgstr "Lokalizacja nagrania:"
  
  msgid "Recording stream station"
  msgstr "Nagrywanie strumienia stacji"
  
  msgid "Reload station list:"
  msgstr "Odśwież listę stacji:"
  
  msgid "Rip to single file, name is timestamped"
  msgstr "Zgrać do jednego pliku, nazwa jest znacznikiem czasu"
  
  msgid "SHOUTcast genre list"
  msgstr "SHOUTcast lista gatunków"
  
  msgid "SHOUTcast station list for %s"
  msgstr "Lista stacji dla SHOUTcast %s"
  
  msgid "Search"
  msgstr "Szukaj"
  
  msgid "Searching SHOUTcast for %s..."
  msgstr "Wyszukiwania dla SHOUTcast %s..."
  
  msgid "Show cover:"
  msgstr "Pokaż okładkę:"
  
  msgid "Show in extension menu:"
  msgstr "Pokaż w rozszeżonym menu:"
  
  msgid "Station: %s"
  msgstr "Stacja: %s"
  
  msgid "Stations"
  msgstr "Stacje"
  
  msgid "Stop record"
  msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
  
  msgid "Stream stopped playing, playback of stream stopped!"
  msgstr "Strumień przestał nadawać zatrzymano odtwarzanie!"
  
  msgid "Streaming rate:"
  msgstr "Szybkość strumieniowej transmisji:"
  
  msgid "Title: %s"
  msgstr "Tytuł: %s"
  
  msgid "Title: n/a"
  msgstr "Tytuł: n/a"
  
  msgid "every five minutes"
  msgstr "co pięć minut"
  
  msgid "every minute"
  msgstr "co minutę"
  
  msgid "every three minutes"
  msgstr "co trzy minuty"
  
  msgid "genre %s"
  msgstr "gatunek %s"
  
  msgid "listen to shoutcast internet-radio"
  msgstr "Słuchaj radia internetowego z Shoutcast"
  
  msgid "remove current selected favorite"
  msgstr "Usuń aktualnie wybraną listę ulubionych"
  
  msgid "rename current selected favorite"
  msgstr "Zmień nazwę wybranych ulubionych"
  
  msgid "search-criteria %s"
  msgstr "kryteria wyszukiwania %s"
   

Share This Page